📄 जातीचा दाखला काढण्यासाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे | Caste Certificate Document List in Marathi

Caste Certificate Document List in Marathi
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now
Caste Certificate Document List in Marathi : जातीचा दाखला काढण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे – जातीचा दाखला online कसा काढावा – जातीचा दाखला कसा काढायचा – जातीचा दाखला फॉर्म कसा भरायचा – जातीचा दाखला कसा काढावा – जातीचा दाखला कसा असतो – जातीचा दाखला काढण्यासाठी कागदपत्रे – जातीचा दाखला काढण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे 2024 – जातीचा दाखला काढण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे 2025 – जातीचा दाखला काढण्यासाठी

 

Caste Certificate Document List in Marathi

जातीचा दाखला काढण्यासाठी लागणारे कागदपत्रे. प्रत्येक कॅटेगिरी साठी वेगवेगळ्या असते. जसे की , OBC Caste Certificate काढण्यासाठी वेगळे कागदपत्रे लागतात. SC/ST Caste Certificate काढण्यासाठी वेगळे कागदपत्रे लागतात. NT Caste Certificate काढण्यासाठी वेगळे कागदपत्रे लागतात. तसेच SBC Caste Certificate काढण्यासाठी वेगळ्या कागदपत्रे लागतात. त्यामुळे प्रत्येक कॅटेगिरी साठी लागणारे वेगवेगळे कागदपत्रे. खाली वेगळ्या पद्धतीने देण्यात आलेले आहेत. तर तुमची जी ही कॅटेगिरी असेल त्या कॅटेगिरी च्य सेक्शन मध्ये जाऊन कागदपत्र चेक करा.

 

(OBC) ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट लिस्ट मराठी | OBC Caste Certificate document in Marathi

ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट काढण्यासाठी लागणारे कागदपत्रे खालील प्रमाणे.
1) आधार कार्ड ( Aadhaar card )
2) स्वतःचा जन्म दाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला
3) वडिलांचा जन्म / शाळा सोडल्याचा दाखला
4) वडिलांचा जातीचा दाखला (असल्यास)
वडिलांचा पुरावा नसल्यास काकाचा पुरावा
i) काकाचा जन्म दाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला
ii) काकाचा जातीचा दाखला (असल्यास)
5) आजोबांचा जन्म दाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला
6) आजोबांचा जातीचा दाखला ( असल्यास )
7) आजोबांचा पुरावा नसल्यास चुलत आजोबांचा पुरावा
  i) चुलत आजोबांचा जन्म दाखला
 ii) चुलत आजोबांचे जातीचा दाखला ( असल्यास)
आजोबांचा पुरावा नसल्यास पण जोबांचा पुरावा
8) शाळा सोडल्याचा दाखला
9) जन्म नोंदणीचा पुरावा
10) हक्क पत्र नोंद

 

हे पण पहा : वंशावळ कशी काढावी

 

(ST) एसटी कास्ट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट लिस्ट मराठी | ST Caste Certificate document in Marathi

एसटी कास्ट सर्टिफिकेट काढण्यासाठी लागणारे कागदपत्रे खालील प्रमाणे.
1) आधार कार्ड ( Aadhaar card )
2) स्वतःचा जन्म दाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला
3) वडिलांचा जन्म / शाळा सोडल्याचा दाखला
4) वडिलांचा जातीचा दाखला (असल्यास)
वडिलांचा पुरावा नसल्यास काकाचा पुरावा
i) काकाचा जन्म दाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला
ii) काकाचा जातीचा दाखला (असल्यास)
5) आजोबांचा जन्म दाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला
6) आजोबांचा जातीचा दाखला ( असल्यास )
7) आजोबांचा पुरावा नसल्यास चुलत आजोबांचा पुरावा
  i) चुलत आजोबांचा जन्म दाखला
 ii) चुलत आजोबांचे जातीचा दाखला ( असल्यास)
आजोबांचा पुरावा नसल्यास पण जोबांचा पुरावा
8) शाळा सोडल्याचा दाखला
9) जन्म नोंदणीचा पुरावा
10) हक्क पत्र नोंद

 

(SC) एससी कास्ट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट लिस्ट मराठी | SC Caste Certificate document in Marathi

एससी कास्ट सर्टिफिकेट काढण्यासाठी लागणारे कागदपत्रे खालील प्रमाणे.
1) आधार कार्ड ( Aadhaar card )
2) स्वतःचा जन्म दाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला
3) वडिलांचा जन्म / शाळा सोडल्याचा दाखला
4) वडिलांचा जातीचा दाखला (असल्यास)
वडिलांचा पुरावा नसल्यास काकाचा पुरावा
i) काकाचा जन्म दाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला
ii) काकाचा जातीचा दाखला (असल्यास)
5) आजोबांचा जन्म दाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला
6) आजोबांचा जातीचा दाखला ( असल्यास )
7) आजोबांचा पुरावा नसल्यास चुलत आजोबांचा पुरावा
  i) चुलत आजोबांचा जन्म दाखला
 ii) चुलत आजोबांचे जातीचा दाखला ( असल्यास)
आजोबांचा पुरावा नसल्यास पण जोबांचा पुरावा
8) शाळा सोडल्याचा दाखला
9) जन्म नोंदणीचा पुरावा
10) हक्क पत्र नोंद

 

(NT) एनटी कास्ट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट लिस्ट मराठी | NT Caste Certificate document in Marathi

एनटी कास्ट सर्टिफिकेट काढण्यासाठी लागणारे कागदपत्रे खालील प्रमाणे.
1) आधार कार्ड ( Aadhaar card )
2) स्वतःचा जन्म दाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला
3) वडिलांचा जन्म / शाळा सोडल्याचा दाखला
4) वडिलांचा जातीचा दाखला (असल्यास)
वडिलांचा पुरावा नसल्यास काकाचा पुरावा
i) काकाचा जन्म दाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला
ii) काकाचा जातीचा दाखला (असल्यास)
5) आजोबांचा जन्म दाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला
6) आजोबांचा जातीचा दाखला ( असल्यास )
7) आजोबांचा पुरावा नसल्यास चुलत आजोबांचा पुरावा
  i) चुलत आजोबांचा जन्म दाखला
 ii) चुलत आजोबांचे जातीचा दाखला ( असल्यास)
आजोबांचा पुरावा नसल्यास पण जोबांचा पुरावा
8) शाळा सोडल्याचा दाखला
9) जन्म नोंदणीचा पुरावा
10) हक्क पत्र नोंद

 

(SBC) एसबीसी कास्ट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट लिस्ट मराठी | SBC Caste Certificate document in Marathi

एसबीसी कास्ट सर्टिफिकेट काढण्यासाठी लागणारे कागदपत्रे खालील प्रमाणे.
1) आधार कार्ड ( Aadhaar card )
2) स्वतःचा जन्म दाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला
3) वडिलांचा जन्म / शाळा सोडल्याचा दाखला
4) वडिलांचा जातीचा दाखला (असल्यास)
वडिलांचा पुरावा नसल्यास काकाचा पुरावा
i) काकाचा जन्म दाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला
ii) काकाचा जातीचा दाखला (असल्यास)
5) आजोबांचा जन्म दाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला
6) आजोबांचा जातीचा दाखला ( असल्यास )
7) आजोबांचा पुरावा नसल्यास चुलत आजोबांचा पुरावा
  i) चुलत आजोबांचा जन्म दाखला
 ii) चुलत आजोबांचे जातीचा दाखला ( असल्यास)
आजोबांचा पुरावा नसल्यास पण जोबांचा पुरावा
8) शाळा सोडल्याचा दाखला
9) जन्म नोंदणीचा पुरावा
10) हक्क पत्र नोंद

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top