🤷🏻‍♂️ RTE प्रवेश नवीन नियम व अटी 2024-25 जाणून घ्या | rte 25 admission rules 2024-25 in marathi

🤷🏻‍♂️ RTE प्रवेश नवीन नियम व अटी 2024-25 जाणून घ्या | rte 25 admission rules 2024-25 in marathi

rte 25 admission rules 2024-25 in marathi – आर.टी.ई अंतर्गत प्रवेश घ्यायचा असेल तर तुम्हाला नवीन नियमावली माहीत असायला हवी. आरटीई प्रवेश 2024-25 साठी नवीन नियम व अटी लागू करण्यात आले आहीत. तर हे नियम व अटी कोणते. आरटीई ऑनलाईन अर्ज करतांना कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी. आता नवीन नियमानुसार बालकांना कोणत्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळेल. या बाबतचे सर्व नियम खाली देण्यात आले आहेत. तर RTE चे सर्व नियम व अटी जाणून घेऊया.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

rte 25 admission rules in marathi

सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षा करिता, वंचित व दुर्बल व सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग घटकातील मुलांना आर टी ई अंतर्गत 25 टक्के राखीव जागा वरील प्रवेश प्रक्रियेबाबत पुढीलप्रमाणे सूचना देण्यात आल्या आहेत. सन 2024-25 करीता खालील सूचनांना वापर करून पालकवर्ग त्यांच्या बालकांचा अर्ज करू शकता.

📢 पालकांसाठी महत्त्वाच्या सूचना

शाळा खालील कारणांमुळे आरटीई 25 टक्के अंतर्गत प्रवेश नाकारू शकेल. याची माहिती पालकांना नोंद घ्यावी तसेच याबाबतची माहिती RTE Portal वरती सुध्दा दिली आहे.

  • अवैध निवासाचा पत्ता
  • अवैध जन्म तारखेचा दाखला
  • अवैध जातीचा दाखला
  • अवैध उत्पन्न दाखला
  • अवैध फोटो आयडी
  • अवैध दिव्यांग प्रमाणपत्र

RTE Admission नियम व अटी

1. विद्यार्थ्यांना निवास स्थानापासून 1 किलोमीटरच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा व स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा सर्व प्रकारच्या शाळा असतील. वंचित व दुर्बल व सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग घटकातील मुलांना 25 टक्के प्रवेश देताना अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा/ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व शाळा व स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा असा प्रवेशासाठी चा प्राधान्यक्रम असणार आहे. तथापि एखाद्या पालकांनी प्रथम प्राधान्य म्हणून अनुदानित शाळा ऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व शाळांची निवड करावयाची असल्यास त्यानुसार त्या पालकास प्रथम प्राधान्य म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थेची शाळा निवडता येईल.
2. विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून 1 किलोमीटरच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा किंवा शासकीय शाळा नसतील व स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा असेल तर अशा परिस्थितीत त्या स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळेत मुलांना 25 टक्के अंतर्गत सोडत पद्धतीने प्रवेश दिला जाईल.
3. अपवादात्मक परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून 1 किलोमीटर पर्यंतच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा / स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा व स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा नसेल तर विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून 3 किलोमीटर पर्यंतच्या अंतरावरील शाळांमध्ये प्रवेश उपरोक्त प्राधान्याने होतील.
4. ज्या बालकांनी यापूर्वी आरटीई 25 टक्के अंतर्गत शाळेत प्रवेश घेतला असल्यास सादर बालकांना पुन्हा अर्ज करता येणार नाही.
5. प्रवेश अर्ज भरतांना याबाबत चुकीची माहिती भरून पुन्हा प्रवेश घेतल्याचे आढळल्यास सदरील प्रवेश रद्द करण्यात येईल. तसेच पालकांनी एकच परिपूर्ण अर्ज भरावा अनेक अर्ज भरू नयेत. अनेक अर्ज भरल्याचे निदर्शनास आल्यास सादर अर्ज लॉटरीसाठी विचारात घेतला जाणार नाही. अशा पालकांचे अर्ज रद्द करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी.
6. भाडेतत्त्वावर राहणाऱ्या पालकांकरिता भाडेकरार हा दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा नोंदणीकृतच असावा.
7. भाडे करार हा अर्ज भरण्याच्या दिनांकाचा असावा व त्याचा कालावधी 11 महिन्याचा किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीचा असावा. जे पालक रहिवासी पुरावा म्हणून भाडेकराराची प्रत जोडतील त्यांची कोणत्याही टप्प्यावर पडताळणी करण्यात येईल. ज्या ठिकाणचा भाडेकरार दिला असेल त्या ठिकाणी बालक पालक राहत नाही असे आढळून आल्यास त्यापलकाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येऊन सदर बालकांचा प्रवेश रद्द करण्यात येईल तसेच प्रवेश आरटीई मधून झाला तरी ही संबंधित पालकांना संपूर्ण फी भरावी लागेल.

📢 हे पण पहा
📄 RTE ऍडमिशन 2024-25 साठी लागणारे कागदपत्रे
🤷🏻‍♂️ RTE ऍडमिशन 2024-25 साठी वयाची अट किती पहा
🧑‍💻 RTE ऍडमिशन ऑनलाईन फॉर्म कसा भरावा
📢 RTE Admission शेवटची तारीख

 

1 thought on “🤷🏻‍♂️ RTE प्रवेश नवीन नियम व अटी 2024-25 जाणून घ्या | rte 25 admission rules 2024-25 in marathi”

  1. Please increase age limit for rte Maharashtra for 1st standard 🙏 at least 1 month

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top